Tuesday, January 05, 2010

Why Men SHOULDN'T Write ADVICE Columns


4 comments:

ohmski said...

huh?! anung koneksyon ng car sa pangangabit ng asawa? haha

Jonas Diego said...

Iba talaga ang takbo ng utak ng lalaki. He he he! :D

HaLe said...

hahahaha! EPIC FAIL!!!

Jonas Diego said...

Oh, yes! LOL! :D